Sanatatea si securitatea la locul de munca

Sanatatea si securitatea la locul de munca

2_400_01Obligaţiile angajatorilor

Angajatorii  trebuie să garanteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele care ţin de activitatea profesională, inclusiv atunci când apelează la persoane sau servicii din exteriorul întreprinderii. Statele membre pot limita această responsabilitate în caz de forţă majoră .

Astfel, angajatorul instituie mijloace şi măsuri de protecţie a lucrătorilor. Este vorba de activităţi de prevenire, de informare şi de formare a lucrătorilor, în special pentru:

  •     evitarea riscurilor sau gestionarea riscurilor care nu pot fi evitate;
  •     instruirea adecvată a lucrătorilor, cu accent pe măsurile colective de protecţie;
  •     adaptarea condiţiilor de muncă, a echipamentelor şi a metodelor de lucru, ţinând seama de progresele tehnice.


Mijloacele şi măsurile de protecţie trebuie să fie adaptate în cazul în care se modifică condiţiile de muncă. În plus, angajatorul trebuie să ţină seama de natura activităţilor întreprinderii şi de capacităţile lucrătorilor.

În cazul în care, la acelaşi loc de muncă, sunt prezenţi lucrători ai mai multor întreprinderi, angajatorii respectivi cooperează şi îşi coordonează activităţile de protecţie şi de prevenire a riscurilor.

În plus, activităţile de prim-ajutor, de stingere a incendiilor sau de evacuare a lucrătorilor în caz de pericol grav trebuie să fie adaptate la natura activităţilor şi la mărimea întreprinderii. Angajatorul trebuie să informeze şi să ofere formare lucrătorilor care pot fi expuşi unui pericol grav şi imediat.

Angajatorul instituie un serviciu de protecţie şi de prevenire a riscurilor în cadrul întreprinderii sau unităţii respective, inclusiv în ceea ce priveşte activităţile de prim ajutor şi de reacţie la pericolele grave. Astfel, acesta desemnează unul sau mai mulţi lucrători instruiţi pentru a asigura monitorizarea măsurilor sau apelează la servicii externe în acest sens.
ncxag9zcb_400
Controlul medical al lucrătorilor este asigurat prin măsuri stabilite în conformitate cu legislaţiile şi practicile naţionale. Fiecare lucrător poate solicita un control medical la intervale regulate.

Grupurile de risc sau extrem de sensibile trebuie să fie protejate împotriva pericolelor care le pot afecta în mod specific.

Consultarea lucrătorilor

Angajatorii consultă lucrătorii şi reprezentanţii acestora cu privire la orice chestiuni care afectează securitatea şi sănătatea la locul de muncă.

Reprezentanţii lucrătorilor pot face propuneri pentru ca angajatorul să ia măsuri specifice. Aceştia pot sesiza autorităţile naţionale competente în cazul în care angajatorul nu îşi respectă obligaţiile.

Obligaţiile lucrătorilor

Fiecare lucrător trebuie să aibă grijă de securitatea şi sănătatea sa şi a persoanelor care pot fi afectate de actele sau omisiunile sale la locul de muncă. În conformitate cu formarea urmată şi cu instrucţiunile angajatorului, lucrătorii trebuie, în special:

  •     să utilizeze în mod corect echipamentele, uneltele şi substanţele care au legătură cu activitatea lor;
  •     să utilizeze în mod corect echipamentul individual de protecţie;
  •     să evite deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate;
  •     să semnaleze imediat orice situaţie de muncă care reprezintă un pericol grav şi imediat.